Trendy AI na świecie 2024 – konkluzje AIndrzeja

W 2024 roku możemy spodziewać się kilku światowych trendów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jednym z nich będzie dalszy rozwój chatbotów, w tym premiera Chat-GPT 4 w marcu 2023 roku zapowiada wielkie innowacje w tej dziedzinie. Jednakże, z powodu obaw związanych z potencjalnymi zagrożeniami AI, Elon Musk, Steve Wozniak i inni podpisali list otwarty wzywający do wstrzymania prac nad rozwojem AI na sześć miesięcy.

Wraz z postępami technologicznymi pojawiają się również wyzwania, takie jak kontrowersje związane z bezpieczeństwem. Włochy już tymczasowo zakazały używania Chat-GPT, co wskazuje na potrzebę regulacji w tej dziedzinie.

W 2024 roku AI będzie odgrywać coraz większą rolę w różnych sektorach. Google Workspace planuje daleko idące zmiany, korzystając z pomocy generatywnego AI. Sztuczna inteligencja będzie również pełnić funkcję doradcy prezydenta Rumunii.

W dziedzinie medycyny oczekujemy dalszych przełomów. Naukowcy z Uniwersytetu Toronto i Insilico Medicine już wykorzystali AI, w tym bazę danych struktur białkowych AlphaFold, do opracowania leku na raka wątrobowokomórkowego w ciągu 30 dni. Insilico Medicine, AbSci i Exscientia również pracują nad tworzeniemleków za pomocą generatywnej sztucznej inteligencji, które obecnie są w fazie badań klinicznych. To otwiera nowe perspektywy dla szybkiego projektowania leków i poprawy skuteczności terapii.

Ponadto, sztuczna inteligencja znajdzie zastosowanie w innych dziedzinach, takich jak przemysł motoryzacyjny. Grok, narzędzie AI opracowane przez start-up Elona Muska, xAI2, ma być zintegrowane z pojazdami Tesli, co pozwoli poprawić doświadczenia z jazdy.

W 2024 roku możemy również oczekiwać dalszego rozwoju modeli językowych. Google Gemini, nowy model językowy zaprezentowany na konferencji Google I/O 2023, zapowiada jeszcze lepsze zrozumienie i generowanie tekstu przez AI.

Warto zauważyć, że pomimo postępów AI, nadal istnieje potrzeba monitorowania i regulacji w celu zapewnienia bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji. Wnioski z listu otwartego podpisanego przez Elon Muska i innych ekspertów wskazują na potrzebę świadomego podejścia do rozwoju AI, uwzględniającego etyczne i społeczne aspekty. Zatem, w 2024 roku możemy spodziewać się zarówno dalszego postępu, jak i większego skupienia na zrównoważonym rozwoju sztucznej inteligencji. Organizacje i instytucje będą dążyć do opracowania standardów i wytycznych dotyczących odpowiedzialnego stosowania AI, aby chronić prywatność, unikać uprzedzeń i minimalizować potencjalne ryzyka.

Ponadto, w 2024 roku możemy spodziewać się większej integracji sztucznej inteligencji z naszym codziennym życiem. AI będzie pełnić coraz większą rolę w automatyzacji i optymalizacji różnych procesów, zarówno w sferze biznesowej, jak i osobistej. Widzimy już pierwsze przykłady takich zastosowań, takie jak aplikacje mobilne oparte na AI, inteligentne asystentki domowe czy usługi rekomendacyjne.

Nie można także zapominać o rozwoju sztucznej inteligencji w obszarze robotyki. Oczekuje się, że w 2024 roku będziemy świadkami nowych generacji robotów, takich jak Optimus Gen 2, który został zaprezentowany pod koniec 2023 roku. Te bardziej zaawansowane roboty będą miały większe możliwości interakcji, efektywności i elastyczności, co przyczyni się do ich powszechnego zastosowania w różnych branżach.

Podsumowując, w 2024 roku będziemy kontynuować widoczny postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji. Będziemy świadkami dalszego rozwoju w dziedzinie medycyny, usprawnień w sektorze motoryzacyjnym, dalszego rozwoju modeli językowych i większej integracji AI w nasze codzienne życie. Jednak równocześnie będziemy zwracać uwagę na odpowiedzialne i etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa, prywatności i minimalizację potencjalnych zagrożeń. Wprowadzenie standardów i wytycznych dotyczących AI stanie się coraz ważniejsze. Wszystko to oznacza, że rok 2024 zapowiada się jako kolejny rok pełen innowacji i przełomowych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji, który będzie kształtował naszą przyszłość. Będziemy świadkami coraz większej roli AI w różnych sferach naszego życia, co niesie za sobą zarówno niesamowite możliwości, jak i wyzwania, które musimy odpowiednio adresować. Jednak z determinacją, odpowiedzialnością i świadomością, możemy czerpać korzyści z postępu technologicznego, jednocześnie zapewniając, że AI służy najlepszemu interesowi społecznemu i przyczynia się do naszego dobrobytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *