Trendy AI w Polsce 2024 – przewidywania AIndrzeja

W 2024 roku można spodziewać się, że trendy związane z sztuczną inteligencją będą kontynuowane w Polsce. Obserwowane wydarzenia z roku 2023 dają nam wgląd w to, jak AI będzie rozwijać się w najbliższej przyszłości.

Narastający trend pauperyzacji metod sztucznej inteligencji, symbolizowany przez umieszczenie polskiego satelity Intuition na orbicie, może oznaczać rosnące zainteresowanie wykorzystaniem AI w różnych dziedzinach. Przewiduje się, że firmy będą coraz bardziej korzystać z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, aby usprawniać swoje procesy i zwiększać produktywność.

Powstanie konsorcjum PLLuM, które skupia wiodące jednostki naukowe z obszaru AI i językoznawstwa, sugeruje rozwój badań i innowacji w tym obszarze. Możemy się spodziewać, że Polska będzie kontynuować inwestycje w rozwój technologii AI i szkolenie specjalistów w tej dziedzinie.

Obserwujemy także dynamiczny rozwój AI na rynku pracy. Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, aby zoptymalizować swoje procesy rekrutacyjne i efektywniej zarządzać zasobami ludzkimi. Jednakże, zjawisko zwalniania pracowników przez AI może budzić obawy odnośnie przyszłości rynku pracy i zatrudnienia.

Warto również zauważyć, że zaawansowana sztuczna inteligencja o imieniu Mika została oficjalnym CEO firmy napojów Dictador. To pokazuje, że AI może wkraczać na nowe obszary biznesu i pełnić kluczowe role zarówno w zarządzaniu jak i tworzeniu strategii firmowych.

Na podstawie tych wydarzeń z 2023 roku, możemy przewidywać, że sztuczna inteligencja będzie nadal rozwijać się w Polsce w 2024 roku. Firmy będą coraz bardziej korzystać z rozwiązań opartych na AI, technologia ta będzie kontynuować swoje wkroczenie na rynek pracy, a badania i innowacje w dziedzinie AI będą się rozwijać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *